New

  • лкен блмеде атам жатыр.Мен н айтуды натамын. Маан анам зын кйлек алып берд.Бздн сыныпта аылды оушы бар.
  • лкен блмеде керует тр екен. Айдана н айтуды жасы кред. Анам маан зын кйлек сатып перд. Бзд сыныпта аылды оушылар те кп.
  • Добавить комментарий