New

Косу кестесин пайдаланып шыгар 4-2

Косу кестесин пайдаланып шыгар 4-2

 • 6 3 4 4 2 5 1
  понятно
 • 9-3=6
  6-3=3
  10-6=4
  8-4=4
  8-6=2
  10-5=5
  7-6=1
 • Добавить комментарий