New

Решите 9 см в квадрате 5 мм в квадрате • 67=

Решите 9 см в квадрате 5 мм в квадрате • 67=

  • 1 см=10 мм
    1 см=1 см*1см=10мм*10мм=100 мм

    9 см 5 мм=9*100+5=905мм
    905 мм*67=60635 мм = 606 см 35 мм

  • 9см25мм2*67=это- 905*67=60635мм2=606см2 35мм2
  • Добавить комментарий